Masan Resources đổi tên và định hướng phát triển công nghệ cao

Chiều nay, (Masan Resources) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua việc đổi tên công ty thành Công ty Masan High-Tech Materials với chiến lược vươn ra toàn cầu (Go Global).

Việc đổi tên công ty diễn ra sau khi Masan Resources hoàn tất mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck (Đức). Ban lãnh đạo cho rằng giao dịch này là bước đi chiến lược nhằm đưa công ty trở thành nhà chế tạo vật liệu công nghiệp công nghệ cao dựa trên nền tảng chuỗi giá trị tích hợp xuyên suốt.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, với việc kết hợp giữa dòng sản phẩm hiện có và sản phẩm mở rộng, công ty có thể tạo vị thế vững vàng do có lợi nhuận kinh doanh từ nhu cầu ngày càng tăng trong tương lai với các dòng sản phẩm của mình như các vật liệu công nghệ cao dùng để hỗ trợ những tiến bộ công nghệ; đáp ứng các nhu cầu cơ sở hạ tầng công nghiệp về sự đô thị hóa nhanh chóng tại nhiều nước đang phát triển; và phục vụ các chương trình nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng tại các nước phát triển..

Điều này giúp Masan Resources tạo ra dòng tiền ổn định qua các chu kỳ thị trường, đồng thời mở rộng quy mô thị trường đầu ra lên gấp 3,5 lần, từ 1,3 tỷ USD lên 4,6 tỷ USD.

Masan Resources đổi tên công ty thành Masan High-Tech Materials với chiến lược vươn ra toàn cầu (Go Global).

Tại đại hội, công ty cũng thông qua phương án kinh doanh năm 2020 với 2 kịch bản khác nhau. Trong đó, mục tiêu doanh thu thuần từ 8.000-9.000 tỷ đồng và lãi ròng dự kiến đạt từ 200-500 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, trong năm nay Masan Resources có kế hoạch chào bán cổ phần riêng lẻ với tổng khối lượng phát hành dự kiến tối đa 9,99% số cổ phần đang lưu hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2020-2021. Giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách, cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.

Ban lãnh đạo Masan Resources cho biết, sau khi mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck, công ty nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư về đợt phát hành này.

Sau khi đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ của Masan Resource sẽ tăng thêm hơn 899 tỷ đồng, lên gần 10.000 tỷ đồng.

Masan Resources hoàn tất mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck


Nguồn: TheLEADER.vn